N – nematologia

Badania gleby pod kątem obecności nicieni. Badania ilościowe i jakościowe. Ocena zagrożenia uprawy przez nicienie tworzące  cysty (mątwiki) i/lub nicienie wolnożyjące (korzeniaki, szpileczniki, spiralniki i wiele innych). Analizy prowadzimy dla wszystkich upraw, także dla muraw sportowych i pól golfowych.