dr Aneta Chałańska

Dr Aneta Chałańska

Założycielem firmy jest specjalista w zakresie nematologii, posiadający tytuł doktora z zakresu nauk ogrodniczych.

Po wieloletniej pracy naukowej w jednym z renomowanych instytutów naukowo-badawczych chcemy dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem  oraz prowadzić prace wynikające z potrzeb praktyki i rolnictwa.

Od początku związani  byliśmy z ochroną roślin. Naszym atutem jest unikatowa na rynku specjalizacja z zakresu nicieni pasożytów roślin, a także umiejętność prowadzenia badań i obserwacji dotyczących zwalczania agrofagów. Pracujemy zarówno w laboratorium jak i w terenie. Posiadamy upoważnienie GIORiN do prowadzenia badań skuteczności działania fungicydów, akarycydów, insektycydów, nematocydów oraz środków biologicznych. Nasze pole działania to uprawy warzyw, roślin jagodowych oraz ozdobnych w gruncie, pod osłonami jak i w komorach klimatycznych.

W naszym laboratorium wykonujemy analizy gleby i roślin na obecność  nicieni, w szczególności pasożytów roślin, również grzybów i organizmów grzybopodobnych powodujących choroby roślin, a także prowadzimy obserwacje entomologiczne. Dzięki temu mamy możliwość określenia zagrożeń w uprawie jednocześnie przez kilka czynników, co daje kompleksowy obraz sytuacji.

Nasza praca jest naszą pasją. Chętnie pomożemy wszystkim, którzy mają problemy ze stratami w uprawach roślin, zwłaszcza kompleksów chorobowych powiązanych z żerowaniem nicieni.