Zakres usług

N – nematologia

Badania gleby pod kątem obecności nicieni. Badania ilościowe i jakościowe. Ocena zagrożenia uprawy przez nicienie tworzące  cysty (mątwiki) i/lub nicienie wolnożyjące (korzeniaki, szpileczniki, spiralniki i wiele innych). Analizy prowadzimy dla wszystkich upraw, także dla muraw sportowych i pól golfowych.

E – entomologia

Ocena zagrożenia uprawy przez szkodniki glebowe (opuchlaki, pędraki, drutowce). Badania materiału roślinnego pod kątem obecności roztoczy i
owadów. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych oraz warzywach.

F – fitopatologia

Badania gleby dotyczące obecności Verticillium, Phytophthora, Fusarium oraz kiły kapusty. Badania roślin dotyczące obecności patogenicznych grzybów i organizmów grzybopodobnych. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych, warzywach oraz trawach.

Science - nauka

Do każdego zlecenia podchodzimy z zapałem i naukową dokładnością. Do wyników analiz załączamy opis, zawierający omówienie rezultatów badań wraz ze wskazaniem możliwych rozwiązań.

Przeprowadzimy specjalistyczne badania gleby na nicienie i wskażemy,  jakie nicienie występują w uprawie.

  • Zwalczasz choroby grzybowe, a efekty są niesatysfakcjonujące?
  • Nie widzisz szkodnika, a zastosowane środki ochrony roślin nie przynoszą poprawy?
  • Wykonamy także analizy fitopatologiczne czy entomologiczne oraz wskażemy czy i jaki kompleks chorobowy istnieje w uprawie.

Nasze analizy zawierają szczegółowy opis wyników i proponowany sposób postępowania.

Dzięki doświadczeniu w pracy na pograniczu entomologii i fitopatologii podchodzimy do problemów w uprawie roślin ogrodniczych kompleksowo.

Często, problemy fitosanitarne są wynikiem kilku czynników, a nie tylko jednego.

Jesteśmy w stanie określić je oraz zaproponować strategię działania.

Dopiero podejście całościowe może poprawić kondycję uprawy.

Współpracujemy

Znajdź nas w mediach społecznościowych