Działalność badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo-rozwojowa

Świadczymy usługi badawcze w zakresie badania skuteczności środków ochrony roślin: fungicydów, insektycydów, akarycydów, nematocydów oraz środków biologicznych w celu ich rejestracji w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej. Badania realizowane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej (Good Experimental Practice), co umożliwia wzajemne uznawanie wyników badań przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Oferujemy wykonanie badań o różnym zakresie poznawczym  - od doświadczeń przed-rejestracyjnych, pilotażowych po wdrożeniowe i pokazowe.

Prace badawczo-rozwojowe prowadzimy w szerokim zakresie upraw ogrodniczych: w uprawach warzyw, roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych.

Doświadczenia prowadzimy

w warunkach laboratoryjnych

w warunkach polowych

pod osłonami