Diagnostyka

ANALIZY OBECNOŚCI NICIENI

METODYKA

Metody izolacji przyjęte w laboratorium zgodne są ze standardami proponowanymi przez EPPO, zgodnie z PM 7/119(1) Nematode extraction.

ZAKRES PRAC

Określenie liczebności nicieni pasożytów roślin w próbach gleby oraz na tej podstawie ocena zagrożenia uprawy przez poszczególne zidentyfikowane gatunki. Identyfikacja gatunków prowadzona metodą mikroskopową na podstawie cech diagnostycznych.

Analizy obecności nicieni wolnożyjących

Izolacja nicieni wolnożyjących Tylenchida i Aphelenchida z gleby prowadzona jest metodą wirówkową wraz z wykorzystaniem metody flotacyjno-przesiewowej Cobb’a. Ekstrakcja nicieni z rodzaju Xiphinema i Longidorus prowadzona jest metodą filtrową Oostenbrinka.

Analizy obecności nicieni tworzących cysty. Izolacja cyst z gleby prowadzona jest przy użyciu aparatu Seinhorsta.

Analiza obecności nicieni pasożytów roślin w materiale roślinnym. Ekstrakcja nicieni prowadzona jest metodą filtrową Oostenbrinka.

Analizy środowiskowe.

Ekstrakcja nicieni prowadzona zwykle metodą filtrową Oostenbrinka.

Analizy składu gatunkowego nicieni, udziału wszystkich grup troficznych nicieni z wyszczególnieniem do rodzaju.

Realizacja części lub całości prac badawczych, w tym prac w ramach projektów naukowych

WYSTĘPOWANIE PATOGENÓW I ANALIZY KOMPLEKSÓW CHOROBOWYCH

  • Wykrywanie patogenów w glebie
    • Verticillium spp. (sprawcy werticiliozy),
    • Phytophthora spp. (sprawcy fytoftorozy),
    • Plasmodiophora brassicae (sprawcy kiły kapusty)

W przypadku badań Verticillium spp. w glebie należy pamiętać, że metodyki nie można przyspieszyć i wyniki analizy otrzymujemy po miesiącu.

  • Wykrywanie patogenów w materiale roślinnym

Próby przekazywane do badań powinny zawierać rośliny lub ich części z początkowymi objawami chorobowymi, a nie  całkowicie porażone

Każdy materiał opracowywany jest na serii różnych pożywek, aby jak najdokładniej przeprowadzić izolację wszystkich patogenów obecnych w przekazanej próbie.

Każdy materiał opracowywany jest na serii różnych pożywek, aby jak najdokładniej przeprowadzić izolację wszystkich patogenów obecnych w przekazanej próbie.

Identyfikację patogenów prowadzimy mikroskopowo na podstawie cech morfologicznych.

ANALIZY ENTOMOLOGICZNE I WYKRYWANIE OBECNOŚCI SZKODNIKÓW ROŚLIN

Identyfikację powadzimy na podstawie cech diagnostycznych charakterystycznych dla danej grupy agrofagów, najczęściej w oparciu o preparaty mikroskopowe. Dzięki współpracy z ekspertami z zakresu entomologii mamy możliwość potwierdzenia przeprowadzonej identyfikacji.

NASZE ATUTY

Do każdej analizy załączamy czytelny opis wyników wraz z zaleceniami postępowania

Zleceniodawca w ramach usługi ma prawo do indywidualnych konsultacji

Podejmujemy się nowych wyzwań według zgłaszanych potrzeb klientów