Działalność dydaktyczna i upowszechnieniowa

Działalność dydaktyczna i upowszechnieniowa

Przykłady naszej pracy dydaktyczo - upowszechnieniowej

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThXcw6Qico01wc8Hdt406zPE8eTvYc8Qgfj-2KmQm0i-8ctXNKyA

Konferencje naukowe:

 • Chałańska A. Bajer A. 2020. Odkażanie termiczne sadzonek – ocena skuteczności i możliwości zastosowania w produkcji na przykładzie konwalii majowej (Convallaria majalis). Thermal disinfection of cuttings – efficacy and possibilities of use In production on the example of lily of the valley (Convallaria majalis). 60 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 11-13 lutego: 185 (Poster)
 • Aneta Chałańska, Michał Walachowski, Gael du Fretay, Pim van de Griend, Arben Myrta. 2019. Disiarczek dimetylu (DMDS) w zwalczaniu nicieni pasożytów roślin w uprawie truskawki w Polsce [Control of plant-parasitic nematode with dimethyl disulfide (DMDS) in strawberry fields, in Poland]. 59 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 12-14 lutego: 73-74 (Referat).

Konferencje branżowe:

 • Chałańska A. 2020. Aktualne zagrożenia ze strony agrofagów glebowych w uprawach jagodowych. XVI Konferencja Sadownicza „Jagodowe Trendy”, 21-22 stycznia, Targi Lublin: 42-44.
 • Chałańska A. 2020. Nicienie w ekologii – z tym można walczyć. X Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW, 15-16 stycznia 2020: 51.
 • Chałańska A. 2019. Kompleksy chorobowe z udziałem nicieni w uprawach warzyw i możliwości ich ograniczania. XII Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego, Trzciana 14 listopada 2019, 3 str.

Szkolenia, Wykłady, Webinary:

 • Seria wykładów dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu pt: „Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych”,  zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
 • Wykłady specjalistyczne dla producentów (organizatorzy: BEJO, AMPLUS, CORTEVA, BIOCONCEPT, JAGODNIK, DORADCA JAGODOWY,  BAYER, HAZERA)
 • Wykłady wewnętrzne dla pracowników firm branżowych (AGRII, CORTEVA, PROCAM)

Artykuły  prasie branżowej:

 • Chałańska A., Ślusarski C. 2020. Nowy patogen coraz groźniejszy. Jagodnik 1(55): 8-11.
 • Chałańska A. 2019. Wiedza w pigułce: nicienie w rolnictwie. Hasło Ogrodnicze 4/2019: 26-30

Udział w projektach:

 • 2019-2020 (INTERMAG): „Nowoczesne preparaty agrochemiczne oparte o biodegradowalne ligandy i inne naturalnie związki stymulujące odporność, umożliwiające biofortyfikację roślin do zastosowania w Integrowanej Produkcji Roślinnej” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0024/15