E – entomologia

Ocena zagrożenia uprawy przez szkodniki glebowe (opuchlaki, pędraki, drutowce). Badania materiału roślinnego pod kątem obecności roztoczy i
owadów. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych oraz warzywach.