F – fitopatologia

Badania gleby dotyczące obecności Verticillium, Phytophthora, Fusarium oraz kiły kapusty. Badania roślin dotyczące obecności patogenicznych grzybów i organizmów grzybopodobnych. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych, warzywach oraz trawach.