Oceny

przydatności dostępnych na rynku preparatów do ochrony wskazanych upraw ogrodniczych na potrzeby zleceniodawcy.