Indywidualne

zalecenia stosowania środków ochrony roślin, biopreparatów, układanie płodozmianu poprawiającego zdrowotność roślin.