Dokumentację

doświadczeń dotyczących skuteczności środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych zgodnie z wymogami PIORIN, także w programie ARM.