diagnstyka -angielski

diagnostyka angielski

Dokumentację

doświadczeń dotyczących skuteczności środków ochrony roślin do celów rejestracyjnych zgodnie z wymogami PIORIN, także w programie ARM.

Indywidualne

zalecenia stosowania środków ochrony roślin, biopreparatów, układanie płodozmianu poprawiającego zdrowotność roślin.

Oceny

przydatności dostępnych na rynku preparatów do ochrony wskazanych upraw ogrodniczych na potrzeby zleceniodawcy.

N – nematologia

Badania gleby pod kątem obecności nicieni. Badania ilościowe i jakościowe. Ocena zagrożenia uprawy przez nicienie tworzące  cysty (mątwiki) i/lub nicienie wolnożyjące (korzeniaki, szpileczniki, spiralniki i wiele innych). Analizy prowadzimy dla wszystkich upraw, także dla muraw sportowych i pól golfowych.

E – entomologia

Ocena zagrożenia uprawy przez szkodniki glebowe (opuchlaki, pędraki, drutowce). Badania materiału roślinnego pod kątem obecności roztoczy i
owadów. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych oraz warzywach.

F – fitopatologia

Badania gleby dotyczące obecności Verticillium, Phytophthora, Fusarium oraz kiły kapusty. Badania roślin dotyczące obecności patogenicznych grzybów i organizmów grzybopodobnych. Prace prowadzimy na roślinach ozdobnych, jagodowych, warzywach oraz trawach.