Do prób gleby warto załączyć w sezonie także rośliny. Do właściwego wykonania analiz najlepiej przekazać całe rośliny, szczególnie dbając o delikatne wykopanie bryły korzeniowej. Rośliny przesyłane do analiz nie mogą być całkowicie uschnięte.