winorośl

W uprawie winorośli jedną z bardziej istotnych grup nicieni są te przenoszące wirusy roślinne  – zarówno krępaki (Trichodorus i Paratrichorosus spp.), ale przede wszystkim sztylaki (Xiphinema spp.) i długacze (Longidorus spp.), wśród których nasze gatunki krajowe mogą transmitować wiele wirusów winorośli.

W krajowych uprawach winorośli nie jest rzadkością także żerowanie korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus penetrans), który prócz bezpośredniej szkodliwości – zwłaszcza dla młodych roślin – będzie przyczyną zwiększenia wrażliwości roślin na porażenie przez choroby odglebowe.

W uprawach winorośli do zwiększenia podatności na niektóre choroby odglebowe  może przyczynić się obecność guzaków (Meloidogyne spp.), w szczególności częstego w glebach Polski guzaka północnego (M. hapla).

Warto więc, planując wieloletnie nasadzenia, wykonać analizy gleby dotyczące występowania nicieni pasożytów roślin istotnych w tej uprawie.