Zakres Usług

 

Analizy gleby, podłoża i materiału roślinnego na obecność nicieni, szkodników oraz wykonywanie ocen zagrożenia upraw przez kompleksowe choroby roślin

 

 

Prowadzenie badań pilotażowych i badań dotyczących skuteczności działania produktów o właściwościach nicieniobójczych i owadobójczych

Prowadzenie badań skuteczności nematocydów, akarycydów, insektycydów oraz fungicydów w uprawach warzyw, roślin jagodowych oraz roślin ozdobnych

 

 

Realizacja doświadczeń nad skutecznością metod biologicznych do ochrony upraw przed nicieniami, owadami, roztoczami i innymi organizmami

 

Merytoryczna pomoc przy tworzeniu indywidualnych programów ochrony na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka zagrożenia upraw przez agrofagi, z wykorzystaniem metod agrotechnicznych, biologicznych i chemicznych

 

Prowadzenie szkoleń, wykładów, konsultacji z zakresu nematologii, entomologii oraz kompleksowych chorób roślin

http://e-warzywnictwo.pl/wp-content/uploads/2018/01/kryszwica-k.jpg

 

Przygotowywanie opracowań naukowych i popularno-naukowych oraz raportów z badań