Na niektórych trawach, jak turzyce (Carex spp.) i kostrzewy (Festuca spp.) mogą pojawić się uszkodzenia powodowane przez niszczyka zjadliwego (D. dipsaci). Deformacje roślin i zamieranie liści powinno być sygnałem do wykonania analiz dotyczących obecności nicieni w uprawie.

Placowe wypadanie traw na trawnikach, boiskach czy polach torfowych bardzo często wiąże się z obecnością dużych populacji szkodliwych dla roślin nicieni. Gatunków, które poważnie mogą uszkadzać system korzeniowy traw jest wiele. Są to zarówno mątwiki (Heterodera spp.), długacze (Longidorus spp.) i sztylaki (Xiphinema spp.), ale także spiralniki (Helicotylenchus spp.), korzeniaki (Pratylenchus spp.) czy masywki (Criconematidae). Dlatego widząc placowe wypady na powierzchniach trawiastych, pierwsze, co powinno nam przyjść do głowy, to sprawdzenie gleby pod kątem występowania pasożytów traw.