Dla roślin ozdobnych uprawianych w gruncie duże zagrożenie stwarzają spiralni ki, zwłaszcza spiralnik olbrzymek (Rotylenchus robustus), który może doprowadzić do poważnego uszkodzenia systemu korzeniowego wielu roślin, w tym roślin iglastych.

Uprawy wieloletnie np. drzew alejowych sprzyjają rozwojowi masywków (Criconematidae), a najczęściej Mesocriconema xenoplax. Szkodliwość tego nicienia dla wielu gatunków roślin drzewiastych, np. z rodzaju Prunus jest znana.

W szkółkach spośród nicieni uszkadzających system korzeniowy roślin częsty jest guzak północny (M. hapla). Warto na niego zwrócić uwagę zwłaszcza gdy do gruntu trafiają rośliny młode.

W przypadku roślin uprawianych w gruncie, pojawić mogą się problemy z korzeniakami (Pratylenchus spp.), jak korzeniak szkodliwy (P. penetrans). Uwagę należy zwrócić na stanowiska, gdzie nasadzenia roślin drzewiastych następują jedne po drugich (efekt zmęczenia gleby – podobnie jak w sadach).

Materiał szkółkarski (rozmnożeniowy i nasadzeniowy) powinien być także wolny od sztylaków (Xiphinema spp.) i długaczy (Longidorus spp.), które oprócz bezpośredniej szkodliwości, odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie niektórych chorób wirusowych roślin.