seler

 

 

 

uszkodzenia selera spowodowane żerowaniem szpilecznika baldasznika (Paratylenchus bukowinensis)

Szpilecznik baldasznik może żerować i rozwijać się na wielu roślinach, ale szkody gospodarcze wywołuje jedynie w uprawie pietruszki i selera.

Typowym objawem żerowania na selerze jest rdzawienie korzeni i wyrastanie na korzeniach pierwszego rzędu licznych oraz krótkich korzeni bocznych tworzących kępki, na których uwidaczniają się w nekrozy.

Korzenie nie nadają się do przechowywania i wtórnie porażane są przez grzyby.

 

 

 

 

 

Wyrośla na korzeniach selera spowodowane żerowaniem guzaka północnego      (Meloidogyne hapla)

 

Guzak północny  to jeden z najważniejszych szkodników warzyw korzeniowych, w tym także selera.

Typowym obserwowanym objawem  jest oczywiście obecność wyrośli na korzeniach.

żerowanie samic guzaka i powstanie wyrośli utrudnia prawidłowe przewodzenie wody i substancji

Guzak północny  to jeden z najważniejszych szkodników warzyw korzeniowych, w tym także selera.

Typowym obserwowanym objawem  jest oczywiście obecność wyrośli na korzeniach.

żerowanie samic guzaka i powstanie wyrośli utrudnia prawidłowe przewodzenie wody i substancji odżywczych.