Najczęstszym szkodnikiem róż wśród nicieni pozostaje guzak północny (M. hapla). Na korzeniach roślin sprowadzanych z klimatu cieplejszego mogą być obecne samice innych gatunków guzaków: M. arenaria, M. incognita lub M. javanica.

guzak_północny_róża

W przypadku róż uprawianych w gruncie, pojawić mogą się problemy z korzeniakami (Pratylenchus spp.), jak korzeniak szkodliwy (P. penetrans). Uwagę należy zwrócić na rośliny sprowadzane ze szkółek z nieco łagodniejszego klimatu (Kalifornii, Japonii, Francji, Włoch, Holandii), gdyż korzenie mogą być zasiedlone przez inny poważny gatunek korzeniaka -  P. vulnus.

W przypadku róż materiał rozmnożeniowy i nasadzeniowy powinien być także wolny od sztylaków (Xiphinema spp.), które prócz bezpośredniej szkodliwości, odpowiedzialne są za rozprzestrzenianie niektórych chorób wirusowych roślin.