Komu wydaje się, że nicienie nie zagrażają takim uprawom jak rabarbar, jest w błędzie. Jeśli plantacja rabarbaru założona zostanie na polu, na którym uprawiane były w przeszłości buraki lub rośliny kapustne (ew. rzepak), powinien sprawdzić, czy w glebie nie ma mątwika burakowego (Heterodera schachtii). Nicień ten będzie żerował na korzeniach rabarbaru i ograniczał jego wzrost i plonowanie.

W uprawie rabarbaru duże znaczenie mają choroby wirusowe roślin, w tym wirus mozaiki gęsiówki (ArMV), przenoszony u nas głównie przez sztylaka zmiennoogonowca (Xiphinema diversicaudatum). Obecność nicieni przenoszących wirusy roślinne spowoduje rozprzestrzenianie się chorób wirusowych na plantacji.

Lokalnie w tej uprawie szkody mogą powodować inne gatunki nicieni, w tym niszczyk zjadliwy (D.dipsaci), guzak północy (M. hapla), korzeniak szkodliwy (P.penetrans) lub szpilecznik pospolitak (P.projectus).