Pnącza wrażliwe są na zasiedlenie przez guzaki – w kraju przez guzaka północnego (M. hapla). Porażone rośliny, zwłaszcza młode, bardzo słabo rosną i wykazują objawy więdnięcia, czasem także niedożywienia.

Niektóre pnącza chętnie zasiedlane są przez węgorka chryzantemowca (A. ritzemabosi). Powstające nekrozy są kanciaste i ograniczone nerwami liści. Najbardziej wrażliwe na infekcje przez tego nicienia są powojniki botaniczne i bylinowe. Objawy kanciastych nekroz na liściach bylin powinny być diagnozowane przez specjalistę w laboratorium, gdyż bardzo często objawy mylnie  diagnozowane są jako objawy chorób powodowanych przez grzyby lub bakterie, a nie nicienie.