W uprawie ogórka do poważnych strat może dojść w wyniki żerowania guzaka północnego (M. hapla). Nicień ten potrafi zarówno doprowadzić do wypadów siewek, jak i istotnie ograniczyć plonowanie. Nawet na plantacjach nawadnianych można obserwować czasowe więdnięcie roślin przy nawet krótkim niedoborze wody. Plantacje ogórka gruntowego, na których obecne są guzaki borykają się z uwiądami powodowanymi przez grzyby z rodzaju Fusarium (fuzaryjne więdnięcie ogórka).
Badanie gleby i roślin pod kątem wystąpienia kompleksu chorobowego z udziałem nicieni jest niezbędne, aby wprowadzić skuteczną ochronę roślin.