Nicienie w uprawie krzewów ozdobnych

Krzewom ozdobnym produkowanym w kontenerach, doniczkach, a następnie wysadzane na miejsce stałe jako już rozwinięte rośliny najczęściej nie zagraża większość nicieni występujących w glebie, na które starsze rośliny nie są tak wrażliwe. Wyjątkiem są guzaki, w tym występujący u nas guzak północny (M. hapla). Nicień ten bardzo dobrze rozwija się na roślinach rosnących w pojemnikach, stąd szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość infekcji systemu korzeniowego przez ten gatunek. Nie wszystkie rośliny są w jednakowym stopniu narażone na zasiedlenie przez niego korzeni. Bezpieczne są krzewy iglaste, ale spośród krzewów liściastych gatunek ten zagraża m.in. dereniom, abelii, głogownikom i kalinom.

nicienie_krewy_2

Na niektórych krzewach ozdobnych poważne uszkodzenia pąków i liści powoduje żerowanie węgorka chryzantemowca (Aphelenchoides ritzemabosi). W jednym liściu gatunku lub odmiany rośliny atrakcyjnej dla węgorków pod względem pokarmowym, może żerować w nawet 15 tysięcy osobników tego szkodnika. Powstają rozległe nekrozy, zawsze ograniczone nerwami liści. Najpoważniejsze szkody stwierdzane były na krzewuszkach i budlei.