borówka

Nicienie w uprawie borówki

W uprawie borówki do problemów z nicieniami może dochodzić tam, gdzie rośliny mają kontakt z glebą rodzimą. Może dojść do uszkadzania korzeni przez korzeniaka szkodliwego (Pratylenchus penetrans), a także inne korzeniaki. Obrazem uszkodzeń na plantacji mogą być placowe objawy słabszego wzrostu roślin oraz nasilenie werticiliozy.

Ponieważ korzeniaki wraz z Verticillium dahliae tworzą kompleks chorobowy – przed założeniem plantacji konieczne jest wykonanie badań dotyczących występowania zarówno tych nicieni, jak i obecności V. dahliae w glebie.

Wyniki obu analiz wskażą ryzyko wystąpienia kompleksu chorobowego, który na już założonej plantacji powoduje poważne straty.

Nicienie_w_uprawie_borówki_1
Nicienie_w_uprawie_borówki_2

W uprawach borówki może lokalnie dochodzić osłabienia zdrowotności roślin przez inne nicienie, stąd warto przed założeniem - tej, jak i innych upraw wieloletnich - sprawdzić zdrowotność gleby.