Scientific and didactic activity

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThXcw6Qico01wc8Hdt406zPE8eTvYc8Qgfj-2KmQm0i-8ctXNKyA

nasza aktywność w 2019 roku

 • Chałańska A., Oleszczak M., 2019. Nicienie w uprawach warzyw. Warzywa 2/2019: 71-72.
 • seria wykładów na seminarium dla nauczycieli ogrodnictwa i architektury krajobrazu pt: „Nowe zalecenia dotyczące ochrony roślin ogrodniczych”,  13-15.02.2019r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, zorganizowane przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie
 • wykład dla rolników z Małopolski, zorganizowany przez firmę AMPLUS
 • wykład dla rolników z Wielkopolski, zorganizowany przez firmę BEJO
 • Aneta Chałańska, Michał Walachowski, Gael du Fretay, Pim van de Griend, Arben Myrta. 2019. Disiarczek dimetylu (DMDS) w zwalczaniu nicieni pasożytów roślin w uprawie truskawki w Polsce [Control of plant-parasitic nematode with dimethyl disulfide (DMDS) in strawberry fields, in Poland]. 59 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin, Poznań, 12-14 lutego: 73-74 (Referat - Chałańska).
 • Chałańska A. 2019. Szkodliwość nicieni w uprawach owoców miękkich – wykrywanie i zwalczanie. VIII Konferencja Ekologiczna ,,Nowoczesne i innowacyjne metody produkcji ekologicznej owoców i warzyw” – Różaniec, 26 stycznia: 32-35.

nasza aktywność w 2018 roku

 • Oleszczak M., Chałańska A. 2018. Niszczyk zjadliwy zagraża warzywom. Hasło Ogrodnicze 12/2018: 43-45.
 • Chałańska A. 2018. Nicienie w szkółkarstwie – wrogowie i sprzymierzeńcy. Międzynarodowa konferencja „Szkółkarstwo – szanse i wyzwania” 27-28 listopada 2018: 73-83.
 • Oleszczak M., Chałańska A. 2018. Korzeniaki i szpileczniki w uprawie warzyw. Hasło Ogrodnicze 10/2018: 41-43.
 • wykład na XVI Dniu Ziemniaka w SGGW RZD Żelazna, na zaproszenie firmy BAYER
 • Chałańska A. 2018. Biologiczne zwalczanie nicieni. Truskawka, malina, jagody, 4/2018: 32. Wydawnictwo Plantpress.
 • Chałańska A. 2018. Nicienie zagrażające uprawom ogrodniczym. VII Konferencja Ekologiczna – Różaniec 2018 r.: Opłacalna uprawa owoców metodami ekologicznymi. Materiały szkoleniowe – Różaniec 24 stycznia 2018: 73-78.
 • Chałańska A. 2018. Naturalne zwalczanie nicieni. Działkowiec, 66-67, (03) 2018
 • Seria wykładów dla rolników w różnych rejonach kraju zorganizowana przez firmę BEJO